• Grafika zdjęcie główne góra strony

Rachunki bankowe

Dochody Skarbu Państwa (m. in. wpłaty z tytułu opłat kancelaryjnych - ksero, najem pokoi)

97 1010 1674 0074 0322 3100 0000

 

Sumy depozytowe w walucie polskiej (wpłaty poręczeń i zabezpieczeń)

86 1010 1674 0074 0313 9120 0000

 

Sumy depozytowe w walucie USD (wpłaty poręczeń i zabezpieczeń)

34 1010 1674 0074 0315 7178 7000

 

Sumy depozytowe w walucie EUR (wpłaty poręczeń i zabezpieczeń)

39 1010 1674 0074 0315 7197 8000

 

Sumy depozytowe w walucie GBP (wpłaty poręczeń i zabezpieczeń)

63 1010 1674 0074 0315 7178 9000