• Grafika zdjęcie główne góra strony

O Prokuraturze Regionalnej

Prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zadania, organizację, zakres działania i kompetencje prokuratury jest Ustawa z dnia 17 lutego 2016 r. Prawo o prokuraturze (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 177).

Do podstawowych zadań prokuratury regionalnej należy zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądami powszechnymi i wojewódzkimi sądami administracyjnymi, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach ścigania najpoważniejszej przestępczości finansowo-gospodarczej i skarbowej oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia o wielkiej wartości, sprawowanie nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, a także prowadzenie wizytacji prokuratur okręgowych i rejonowych.

Prokuraturą regionalną kieruje prokurator regionalny, który jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury regionalnej, prokuratorów prokuratur okręgowych oraz prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury regionalnej.

Zastępcy prokuratora regionalnego kierują prokuraturą regionalną w zakresie ustalonym przez prokuratora regionalnego i w tym zakresie są prokuratorami przełożonymi prokuratorów prokuratury regionalnej, prokuratorów prokuratur okręgowych oraz prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury regionalnej.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu została utworzona na podstawie § 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 2016r. poz. 270) - w oparciu o delegację ustawową zawartą w dyspozycji art. 35 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177).

Obejmuje zasięgiem swojego działania obszar właściwości pięciu  prokuratur okręgowych: we Wrocławiu, w Opolu, w Legnicy, w Świdnicy i w Jeleniej Górze.

Siedziba Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu mieści się w dwóch budynkach we Wrocławiu, przy ulicy Piłsudskiego 76/78 i 15/17