• Grafika zdjęcie główne góra strony
 • Grafika zdjęcie główne góra strony

Kierownictwo

Prokurator Regionalny - Artur Rogowski

 • jest przełożonym prokuratorów Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, prokuratorów prokuratur okręgowych oraz prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.
 • prokuratorem bezpośrednio przełożonym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu oraz w stosunku do Prokuratorów Okręgowych we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy, Jeleniej Górze i Legnicy.
 • sprawuje ogólne kierownictwo nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, podejmując niezbędne czynności dla zapewnienia prawidłowej i sprawnej realizacji ich zadań służbowych. oraz sprawuje
 • bezpośredni nadzór nad pracą:

Zastępca Prokuratora Regionalnego – Ireneusz Czopek

 • zastępuje Prokuratora Regionalnego
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
 • Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej
 • Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo Skarbowej

Zastępca Prokuratora Regionalnego - Jerzy Duplaga

 • zastępuje Prokuratora Regionalnego
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału III Organizacyjno Sądowego w zakresie :
 • Działu Postępowania Sądowego;
 • Działu Wizytacji w zakresie zadań tego Działu dotyczącym prowadzenia postępowań przygotowawczych, a także badań i analizy akt oraz nadzoru instancyjnego;
 • pozostałych prokuratorów Wydziału III Organizacyjno Sądowego w zakresie zadań dotyczącym prowadzenia postępowań przygotowawczych, a także badań i analizy akt oraz nadzoru instancyjnego;