• Grafika zdjęcie główne góra strony

Wydział VI Budżetowo - Administracyjny

Dyrektor Finasowo - Administracyjny: Beata Toba

kontakt: tel. 71 3306810,  fax. 71 3306813
adres poczty elektronicznej: sekretariat@wroclaw.pr.gov.pl

 

Zadania Wydziału

  1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia w tym kontrola zasadności dokonywanych wydatków;
  2. prowadzenie rachunkowości;
  3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
  4. wykonywanie obsługi administracyjno-gospodarczej;
  5. prowadzenie inwestycji i remontów;
  6. prowadzenie spraw socjalno-bytowych;
  7. prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych prokuratorów;
  8. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

W skład Wydziału Budżetowo - Administracyjnego wchodzi Dział Finansowo - Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego, którego uprawnienia i obowiązki określają odrębne przepisy.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny.