• Grafika zdjęcie główne góra strony

Oświadczenia majątkowe z roku 2016

Oświadczenia majątkowe od roku 2017
Wzór oświadczenia majątkowego na rok 2018

Na podstawie zarządzenia nr 61/2016 Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zasad i warunków organizacyjno-technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu
Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Regionalnej, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone", a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego.
Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Regionalnej w alfabetycznej kolejności:

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożone wnioski niżej wymienionych prokuratorów o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

Czopek Ireneusz
Schwartz Krzysztof
Śledź Mieczysław
Szyperski Dariusz