• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Zatrzymano pięć osób. Nowe zarzuty korupcyjne w śledztwie dotyczącym warszawskiej reprywatyzacji

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje wielowątkowe śledztwo dotyczące między innymi udzielania korzyści majątkowych urzędnikom m.st. Warszawy oraz przyjmowania przez nich korzyści majątkowych, w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi tzw. reprywatyzacji nieruchomości na terenie m.st. Warszawy, to jest o przestępstwa z art. 228 § 1 kk oraz art. 229 § 1 kk i inne.

W ramach powyższego śledztwa w dniu 28 stycznia 2020r. funkcjonariusze Delegatury w Warszawie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, dokonali zatrzymania kolejnych pięciu osób, podejrzewanych o popełnienie czynów o charakterze korupcyjnym.

Osobom tym prokurator przedstawił zarzuty wręczenia urzędnikowi samorządowemu zatrudnionemu na stanowisku głównego specjalisty Pierwszego Działu Nieruchomości Dekretowych m.st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych w Biurze Gospodarki Nieruchomościami korzyści majątkowych w gotówce, w zamian za przychylność przy rozpoznawaniu wniosków o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości warszawskich.

Zarzut wręczenia korzyści usłyszała także osoba, która do tej pory pozostawała w areszcie - do innej sprawy.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 8.

Z uwagi na dobro śledztwa, w chwili obecnej nie jest celowe ujawnianie danych dotyczących tożsamości osób podejrzanych oraz konkretnych adresów nieruchomości wskazanych w zarzutach.

Wobec jednego z podejrzanych ( radcy prawnego ) prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Pozostali zostali objęci wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.

W związku z faktem, że powyższe śledztwo ma charakter rozwojowy, Prokuratura Regionalna we Wrocławiu informuje, iż osoby, które udzielały korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną, w szczególności - urzędnikom m.st. Warszawy - w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących reprywatyzacji nieruchomości na terenie m.st. Warszawy, mogą uniknąć odpowiedzialności karnej korzystając z tzw. klauzuli niekaralności z art. 229 § 6 kk. Warunkiem uniknięcia odpowiedzialności karnej, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcje publiczną, jest dobrowolne zawiadomienie organów powołanych do ścigania przestępstw – w tym przypadku Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu lub Delegatury w Warszawie CBA oraz ujawnienie wszystkich istotnych okoliczności przestępstwa, zanim organy ścigania się o nich dowiedzą.