• Grafika zdjęcie główne góra strony

Zatrzymani przez CBA usłyszeli zarzuty. Zastosowano środki zapobiegawcze.

W dniach 15-16 grudnia 2029r. w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu wykonane zostały czynności procesowe z udziałem 6 zatrzymanych w dniu 15 grudnia 2020r. przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego warszawskiej delegatury. Śledztwo dotyczy m. in. wyłudzania środków finansowych, znajdujących się w depozytach sądowych. Wątek ten został ujawniony w toku innego postępowania, dotyczącego reprywatyzacji warszawskiej. Wśród podejrzanych jest 5 radców prawnych.

W toku śledztwa ustalono, że podejrzani posługiwali się w sądach na terenie całego kraju podrobionymi dokumentami bądź przedkładali jako autentyczne uwierzytelnione kopie podrobionych dokumentów, na podstawie których sądy wydawały orzeczenia stanowiące podstawę wypłaty nienależnych im kwot pieniędzy np. z depozytu sądowego. W ten sposób sprawcy wyłudzili, wynikające z łącznie stawianych poszczególnym podejrzanym zarzutów, kwoty od 40 tysięcy do ponad miliona czterystu tysięcy złotych. Niektórzy z nich podejmowali również szereg czynności zmierzających do ukrycia przestępczego pochodzenia tak uzyskanych środków.

Podejrzanemu Pawłowi B., prokurator uzupełnił przestawione w dniu 9 stycznia 2020r. zarzuty. (komunikat prokuratury regionalnej z dnia 10 stycznia 2020r.). Zarzucił mu popełnienie kolejnych 14 przestępstw, w tym oszustwa tj., doprowadzenia, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej, Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce, Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości ok. 1 400 000,00 zł oraz usiłowania doprowadzenia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ok. 31 000,00zł należącym do podmiotów kapitałowych, „prania brudnych pieniędzy” tj. podjęcia wspólnie i w porozumieniu z inną osobą czynności zmierzających do udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków finansowych pochodzących z przestępstw oszustwa i podrobienia dokumentów.

Nadto podejrzany usłyszał zarzut przywłaszczenia na rzecz spółki kapitałowej, w której miał większościowe udziały, powierzonej mu kwoty 180 000,00zł.

Zarzut przywłaszczenia, na rzecz spółki kapitałowej, której był prezesem, kwoty 180 000,00zł poprzez podrobienie dokumentu, w oparciu o który nastąpił przelew wskazanych środków na konto spółki, usłyszał także podejrzany Marcin A.

Podejrzanej Magdalenie M.G. prokurator przedstawił 2 zarzuty - doprowadzenia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieście, wspólnie i w porozumieniu z inną osobą,  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ok. 40 tys. zł, należącym do spółki kapitałowej oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa.

Katarzynie S.K. prokurator zarzucił popełnienie łącznie 5 czynów, polegających na doprowadzeniu wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, Sądu Okręgowego we Wrocławiu i Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości ok. 915 000,00 zł, należącym do spółek kapitałowych oraz praniu brudnych pieniędzy.

Kolejnemu z podejrzanych - Włodzimierzowi K. przedstawiono zarzuty popełnienia 14 przestępstw: doprowadzenia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia, Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, Sądu Rejonowego Poznań Grunwald Jeżyce oraz syndyka do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie ok. 510 000 zł, należącym do spółek kapitałowych oraz osób fizycznych, usiłowania doprowadzenia Sądu Okręgowego w Legnicy oraz Sądu Rejnowego w Suwałkach do niekorzystnego rozporządzenia mieniem należącym do osób fizycznych, „prania brudnych pieniędzy” oraz posłużenia się podrobionym dokumentem w postępowaniu przygotowawczym.

Tomasz N. jest podejrzany o puszczenie w obieg środka płatniczego w postaci podrobionego weksla, poprzez zlecenie innemu podejrzanemu dochodzenia roszczeń na jego podstawie.  

Troje sposób sześciu podejrzanych zostało objętych środkami zapobiegawczymi o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zaś w stosunku do pozostałych prokurator podjął decyzję o skierowaniu do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia wniosku o zastosowanie wobec nich izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.