• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Zastosowano środki zapobiegawcze wobec podejrzanych w sprawie utrudniania przetargu publicznego ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W związku z zatrzymaniem przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Katowicach 9 osób i przedstawieniem im w toku śledztwa o sygn. RP I Ds. 1.2018 zarzutów działania wspólnie i w porozumieniu w celu osiągniecia korzyści majątkowej przez Konsorcjum Kapsch ( w skład którego wchodziły 4 podmioty ) utrudnienia przetargu publicznego ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz usiłowania doprowadzenia spółki akcyjnej PK PKL S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad miliarda złotych, która stanowiła różnicę pomiędzy ofertą konsorcjum KAPSCH a ofertą złożoną przez inny podmiot stawający do przetargu, jak również usiłowali doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie prawie 3 miliardów złotych inny podmiot uczestniczący w przetargu. Wymieniona kwota stanowiła zapłatę za ewentualne zrealizowanie kontraktu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie, tj. o czyny z art. 305 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., w dniu 26 czerwca 2019r. prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec trójki z zatrzymanych osób, mając na uwadze, iż w stosunku do nich zachodzi obawa matactwa procesowego, a także grozi im surowa kara. 

Wniosek o zastosowanie aresztu dotyczył kierownika Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Wrocławiu, pracownika Kapsch CarrierCom sp. z o.o. oraz osoby współpracującej z Kapsch CarrierCom sp. z o.o.

Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. W stosunku do kierownika pracowni w Instytucie Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Wrocławiu zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 100 tys. złotych, dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.

Wobec trójki pracowników Kapsch CarrierCom sp. z o.o. oraz osoby z nimi współpracującej prokurator zastosował poręcznie majątkowe w kwocie 50 tys., dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.

Dnia 27 czerwca 2019r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia nie uwzględnił wniosku o tymczasowe aresztowanie i zastosował wobec podejrzanych objętych wnioskiem środki o charakterze wolnościowym - w tym w stosunku do  kierownika Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Wrocławiu dozór policji, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami i pełnienia funkcji kierowniczych, zaś wobec pracownika Kapsch CarrierCom sp. z o.o. i osoby współpracującej z Kapsch CarrierCom sp. z o.o. poręczenie majątkowe w kwotach odpowiednio: 100 tys. złotych i 50 tys. złotych, dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.