• Grafika zdjęcie główne góra strony

Zarzuty dla kolejnego radcy prawnego w śledztwie dotyczącym wyłudzania środków finansowych z depozytów sądowych

W dniu 23 lutego 2021r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego warszawskiej delegatury, na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu dokonali zatrzymania kolejnego radcy prawnego. Został on zatrzymany w toku śledztwa dotyczącego m. in. wyłudzania środków finansowych, znajdujących się w depozytach sądowych. Wątek ten został ujawniony w toku innego postępowania, dotyczącego reprywatyzacji warszawskiej. 

Po przewiezieniu do siedziby wrocławskiej jednostki regionalnej prokuratury, prokurator przedstawił wymienionemu zarzuty.

Podejrzanemu zarzucono, że  działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, doprowadził Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia oraz Sąd Rejonowy w Kielcach, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie ponad 316 657,32 zł, złożonym do depozytu sądowego poprzez posłużenie się podrobionymi dokumentami, które przedłożył w postępowaniu sądowym i w konsekwencji uzyskał środki z depozytu sądowego.

Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanym prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym tj. poręczenia majątkowego, zakazu utrzymywania kontaktów z określonymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju.