• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Zabezpieczono blisko 30 milionów złotych w toku śledztwa dotyczącego „karuzeli podatkowej”

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu Wydział  nadzoruje postępowanie o sygn. akt  RP II Ds. 2.2017 dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się popełnianiem przestępstw, w tym skarbowych, związanych z nielegalnym obrotem artykułami elektronicznymi w ramach tzw. karuzeli podatkowej.

W ramach tego śledztwa w styczniu 2020r. zatrzymano cztery osoby z województwa wielkopolskiego, którym prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się popełnianiem przestępstw, w tym skarbowych, związanych z nielegalnym obrotem artykułami elektronicznymi w ramach tzw. karuzeli podatkowej, której celem było dokonanie uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT), poświadczanie w tym celu nieprawdy w dokumentach,. tj. czynów z art. 258 § 1 k.k.,  z art. 61 § 1 kks, art. 62 § 2 kks  i  art. 76 § 1 kks,  w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 1, 2, 5 kks w zw. z art. 9 § 1 i 3 kks  i innych.

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że występujące w nim podmioty gospodarcze i osoby fizyczne wzięły udział w ujawnionych „łańcuchach” podatkowych,  związanych z obrotem w/w towarem, wykorzystujących mechanizm równoważenia podatku VAT naliczonego z należnym i zwrotu podatku VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych przy wykorzystaniu faktur opisujących nieprawdziwe transakcje gospodarcze.

Mechanizm działania grupy polegał na zorganizowaniu transakcji sprzedaży przy wykorzystaniu łańcucha utworzonych/nabytych w tym celu spółek, w ramach których wystawiano kolejne faktury VAT a następnie transferowano pomiędzy nimi środki finansowe.

Pierwszy podmiot w łańcuchu, tzw. podatnik znikający, nabywał towar, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, nie odprowadzając należnego podatku VAT.

Kolejne firmy w łańcuchu, tzw. „bufory”, wystawiały faktury kolejnym firmom - buforom lub końcowym odbiorcom. Towar był natomiast najczęściej transportowany pomiędzy magazynami w kraju i zagranicą a łańcuch płatności odwrócony.

Zysk sprawców stanowił podatek VAT, nieodprowadzony do Urzędów Skarbowych przez znikających podatników lub kwota zwrotu naliczonego podatku VAT.

Z dotychczas zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że podejrzani do popełnienia zarzuconych im przestępstw skarbowych z art. 61 § 1 kks, art. 62 § 2 kks  i  art. 76 § 1 kks,  w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 1, 2, 5 kks w zw. z art. 9 § 1 i 3 kks i innych, wykorzystali spółkę kapitałową z Wielkopolski.

Spółka ta odniosła korzyść majątkową w kwocie  łącznej  przekraczającej 27 mln zł.  Ponadto w jej imieniu podejrzani usiłowali wyłudzić nienależny zwrot podatku VAT  w łącznej  kwocie ponad  28 mln zł.

Wobec całej czwórki prokurator wstąpił z wnioskiem o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, który Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia uwzględnił.

Nadto na mieniu podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej – spółki kapitałowej, prokurator tytułem zabezpieczenia majątkowego zajął  kwotę prawie 30 milionów złotych.