• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Wnioski o areszt wobec sześciu spośród siedmiu zatrzymanych przez CBŚP i CBA w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT

Z związku z zatrzymaniem w dniu 16 września 2019r. na terenie Wielkopolski siedmiu osób, którym przestawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (jeden z podejrzanych usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą), prania brudnych pieniędzy, przestępstw przeciwko dokumentom (wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, dokumentujących rzekomy obrót paliwami) i przestępstw skarbowych, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia o zastosowanie wobec sześciu spośród podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, mając na uwadze, iż w stosunku do nich zachodzi uzasadniona obawa matactwa procesowego, realna obawa ucieczki, a także grozi im surowa kara.

Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 40 000,00zł, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia uwzględnił wszystkie wnioski o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego, przy czym w odniesieniu do jednego z podejrzanych zastrzegł, że środek ten ulegnie zmianie z chwilą złożenia poręczenia majątkowego.