• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Uwzględniona apelacja prokuratora w sprawie o zabójstwo

Do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze trafił akt oskarżenia przeciwko M.K., któremu zarzucono, że działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ze szczególnym okrucieństwem, przewidując możliwość pozbawienia życia dwóch osób i godząc się na to, dokonał ich zabójstwa, w ten sposób że przyniósł do pomieszczenia, w którym znajdowali się pokrzywdzeni kanister z benzyną i przekazał go osobie z którą współdziałał, a która to osoba następnie oblała pokrzywdzonych benzyną oraz przyłożyła płomień z zapalniczki, co doprowadziło do zapalenia ubrań pokrzywdzonych, w wyniku czego doznali oni rozległych poparzeń całego ciała, skutkujących zgonem pokrzywdzonych tj. o czyn z art. 148 § 2 pkt 1 k.k. i art. 148 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2019r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze uznał wymienionego za winnego jedynie zastosowania wobec pokrzywdzonych groźby pozbawienia ich życia, w celu zmuszenia ich do określonego zachowania - zwrotu przedmiotów, tj. czyn z art. 191 § 2 k.k.

Za czyn ten sąd wymierzył oskarżonemu karę 2 lat pozbawienia wolności.

Z powyższym wyrokiem nie zgodził się prokurator, uznając, że rozstrzygniecie oparto na błędnej ocenie okoliczności zachowania oskarżonego, w kontekście jego zamiaru.                           

W złożonym środku odwoławczym zarzucił orzeczeniu błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za jego podstawę, mający wpływ na jego teść, polegający na bezpodstawnym przyjęciu, że oskarżony podejmując czynności związane z wniesieniem kanistra z benzyną na teren obiektu i przekazaniu go innej osobie, po zamknięciu pomieszczenia, w którym byli pokrzywdzeni, działał wyłącznie w celu zmuszenia pokrzywdzonych do zwrotu przedmiotów, podczas gdy cały materiały dowodowy, przy uwzględnieniu reguł logicznego rozumowania, wskazuje, że obejmował on swoim zamiarem możliwość pozbawienia życia osób znajdujących się w budynku. Nadto prokurator zarzucił sądowi dokonanie dowolnej oceny zagrodzonego materiału dowodowego, co doprowadziło do błędnych ustaleń w zakresie przebiegu zdarzenia i zachowania oskarżonego.

Wyrokiem z dnia 11 marca 2020r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uwzględnił w całości apelację wniesioną przez prokuratora, zmienił opis czynu i przyjął kwalifikację prawną zgodnie z przyjętą w akcie oskarżenia, wymierzając oskarżonemu karę 25 lat pozbawienia wolności.