• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Ponowne zatrzymanie byłego prezesa reaktywowanej spółki Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych Lilpop, Rau i Loewenstein. Skierowano wniosek o areszt.

Dnia 21 listopada 2019r., na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Warszawie, zatrzymali ponownie Antoniego F - byłego prezesa reaktywowanej spółki Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych Lilpop, Rau i Loewenstein z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 10.

Zatrzymanemu w maju 2019r. prokurator przedstawił zarzuty przywłaszczenia powierzonego mienia w postaci pieniędzy w kwocie 132.750,00 zł, wpłaconych na rzecz w/w spółki za zakup roszczeń do nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie w rejonie obecnych ulic Książęcej, Smolnej i Kruczkowskiego.

Wówczas zostały wobec podejrzanego Antoniego F. zastosowane środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 000,00zł, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Wymieniony nie wpłacił oznaczonej tytułem poręczenia kwoty pieniężnej, a także nie stawiał się na wezwania prokuratury.

Po zatrzymaniu, w dniu 21 listopada 2019r. Antoni F. został przewieziony do siedziby Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie uzupełniono mu zarzuty o popełnienie przestępstwa oszustwa polegającego na doprowadzeniu dwojga pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę 175 000,00zł poprzez podpisanie z nimi umów zbycia praw i roszczeń do nieruchomości warszawskich przy ul. Książęcej, Smolnej i Kruczkowskiego, Emfiteutyczna Kolonia Wsi Wola, Kolonia Fabryczna Augustówka oraz nieruchomości położonej w rejonie ulic Rozbrat, Czerniakowskiej, Ludnej, mimo, że wcześniej podejrzany roszczenia te jako prezes spółki Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych Lilpop, Rau i Loewenstein z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 10 przekazał w drodze cesji innemu podmiotowi gospodarczemu.

Nadto podejrzany usłyszał zarzut „prania brudnych pieniędzy”  tj. podjęcia czynności mający na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych w kwocie 157 350,00zł, pochodzących z przestępstwa popełnionego na szkodę pokrzywdzonych oszustwem.

Po wykonanych czynnościach procesowych prokurator podjął decyzję o skierowaniu do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego Antoniego F. izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.