• Grafika zdjęcie główne góra strony

Kolejne osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dot. Gant Development S.A.

W toku nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu śledztwa o sygn. RP I Ds. 12.2016 dot. Gant Development S.A., w związku z zawiadomieniem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotyczącym niegospodarności w stosunku do mienia wielkich rozmiarów na szkodę SM Dom Sp. z o.o. oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa, prokurator przedstawił zarzuty kolejnym podejrzanym.

W dniach 15 – 16 grudnia 2020r. zarzuty usłyszało 6 osób.

Pięciu podejrzanym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze gospodarczym,  obejmującej działanie spółek tzw. „nowej generacji”, tj. działających obecnie na rynku gospodarczym, które są powiązane kapitałowo i osobowo z jednym z podejrzanych i są częstokroć realnymi beneficjentami wyprowadzanego majątku ze spółek tzw. „starej generacji”, tj. wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Gant Development.

Działalność grupy polegała m. in. na wyprowadzaniu części środków finansowych należących do pokrzywdzonej spółki SM Dom sp. z o.o., poprzez  tworzenie fikcyjnych zobowiązań.

Jednej osobie przedstawiono zarzut założenia i kierowania tą grupą.

Nadto dwie osoby usłyszały zarzut niegospodarczości i wyrządzenia spółce  SM Dom sp. z o.o. szkody w wysokości ok. 20 000 000 zł., a jedna z nich także zarzut niegospodarności i wyrządzenia spółce Gant PM Sp. z o.o. 7 s.k.a. (spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Gant Development) szkody majątkowej  w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości  nie mniejszej niż  53 miliony zł.

4 podejrzanym, nominalnie zajmującym funkcje zarządcze w spółkach tzw. „nowej generacji”, zarzucono pomocnictwo do wyprowadzenia środków pieniężnych z SM Dom Sp. z o.o. o wartości ok. 16 300 000,00zł  w celu osiągnięcia korzyści o wartości prawie 9 000 000,00zł przez jednego z podejrzanych i powiązany z nim podmiot kapitałowy.

Dwóm podejrzanym prokurator przedstawił zarzut „prania brudnych pieniędzy” tj. podejmowania czynności, które miały udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia praw majątkowych i środków finansowych, a nadto skutkowały uzyskaniem na rzecz jednego z podejrzanych i powiązanej z nim spółki znacznej korzyści majątkowej w wysokości ok. 9 milionów złotych, natomiast pozostałym czterem zarzut pomocnictwa w tym zakresie.

Wobec jednego z podejrzanych prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia z wnioskiem o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, kótry sąd uwzględnił.                                                  

Pozostali podejrzani objęci zostali środkami zapobiegawczymi o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w kwocie od 30 do 100 tysięcy złotych, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami.

Aktualnie w śledztwie dot. grupy kapitałowej Gant status podejrzanych posiadają 32 osoby.