• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Kolejna osoba usłyszała zarzuty w sprawie warszawskiej reprywatyzacji

Na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu w dniu 27 listopada 2019r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu dokonali zatrzymania warszawskiego notariusza.

Zatrzymanego przewieziono do siedziby jednostki prokuratury, gdzie w dniu 28 listopada 2019r. prokurator przedstawił mu zarzuty i przesłuchał w  charakterze podejrzanego.

Wymienionemu zarzucono, że działając w celu udzielenia pomocy w popełnieniu przez inne osoby przestępstwa oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości na szkodę spadkobierców generała Tadeusza Adama Kasprzyckiego, polegającego na wprowadzeniu pokrzywdzonych w błąd oraz wyzyskaniu błędu co do znaczenia oraz skutków prawnych czynności notarialnych, a nadto działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej  w postaci równowartości wynagrodzenia przyjętego w zamian za dokonanie czynności notarialnych, jako funkcjonariusz publiczny zobowiązany do bezstronności w sposób rażący nie dopełnił ciężących na nim obowiązków służbowych, w ten sposó , że sporządził niezgodnie z prawem 7 aktów notarialnych, czym ułatwił doprowadzenie spadkobierców do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w łącznej kwocie 13 207.521,00zł.

Nadto podejrzany usłyszał zarzut popełnienia czynu z art. 231 § 2 k.k. i art. 239 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 250 000,00zł, dozoru policji, zawieszenia w wykonywaniu zawodu notariusza oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.