• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo konkubiny

Wyrokiem z dnia 27 lutego 2019r. sygn. III K 112/18 Sąd Okręgowy Jeleniej Górze uznał Artura K. za winnego zgwałcenia i pozbawienia życia swojej konkubiny Kamili K. tj. czynu z art. 148 § 2 pkt 2 k.k. i art. 197 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i wymierzył mu karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ustalił, iż oskarżony zadał pokrzywdzonej wiele ciosów pięścią oraz otwartą ręką w głowę, twarz oraz okolice klatki piersiowej, brzucha i dłoni, skrępował jej ręce, nogi i usta taśmą budowlaną, a następnie w takich okolicznościach dwukrotnie doprowadził pokrzywdzoną do obcowania płciowego, po czym zakrył jej przedramieniem otwory nosowe i usta uniemożliwiając swobodne oddychanie, powodując u pokrzywdzonej liczne obrażenia ciała, a w konsekwencji jej zgon.

Apelację od powyższego orzeczenia na niekorzyść oskarżonego wywiódł Prokurator Rejonowy w Lubaniu. Domagał się zmiany zaskarżonego wyroku poprzez zmodyfikowanie opisu czynu i przyjętej kwalifikacji poprzez wskazanie, że oskarżony Artur K. dopuścił się zabójstwa i zgwałcenia Kamili K. działając ze szczególnym okrucieństwem, tj. przyjęcie kwalifikacji z art. 148 § 2 pkt 1 i 2 k.k. i art. 197 § 1 i 4 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. , a także zmiany orzeczenia o karze poprzez wskazanie dodatkowo na podstawie art. 77 § 2 k.k., że w odniesieniu do oskarżonego Artura K. zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek, skutkujący surowszym ograniczeniem do skorzystania przez niego z instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia dopiero po 35 latach odbywania kary pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podzielił w części stanowisko wyrażone przez prokuratora w apelacji i orzeczeniem z dnia 26 czerwca 2019r. sygn. II AKa 170/19 zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, przyjmując, że oskarżony popełnił czyn z art. 197 § 1 kk. - tj. dopuścił się gwałtu, działając  ze szczególnym okrucieństwem, zaostrzając jednocześnie możliwość ubiegania się przez oskarżonego o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu 30 lat kary pozbawienia wolności.