• Grafika zdjęcie główne góra strony

Akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości dotyczących budowy nowych obiektów Policji na terenie województwa śląskiego

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Rejonowego Katowice -Wschód w Katowicach akt oskarżenia  przeciwko 10 osobom w sprawie dotyczącej szeregu nieprawidłowości polegających m. in. na poświadczaniu nieprawdy w dokumentach związanych z budową Komisariatu  Policji I w Sosnowcu oraz budową nowej siedziby Komisariatu Policji III w Gliwicach, co doprowadziło do wyrządzania szkody Skarbowi Państwa w znacznych rozmiarach.

Śledztwo było wynikiem przeprowadzonej w 2015r. przez organy kontroli wewnętrznej funkcjonujące w strukturze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji kontroli w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w zakresie prawidłowości wydatkowania i rozliczenia środków budżetowych przeznaczonych na działania inwestycyjne w zakresie budowy nowych obiektów Policji na terenie województwa śląskiego.

Ustalono m. in., że w trakcie realizacji inwestycji budowalnych, finansowanych ze środków Komendy Wojewódzkiej Policji w  Katowicach, doszło do nieprawidłowości związanych z odbiorem i rozliczeniem robót, w szczególności polegających na odbiorze robót niewykonanych lub wykonanych tylko częściowo oraz wystawianiu przez wykonawcę faktur VAT, mimo braku przesłanek wynikających ze zrealizowanego zakresu rzeczowego i wartościowego inwestycji. Faktury te były zatwierdzane przez przedstawicieli Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach, a następnie akceptowane do wypłaty przez członków kierownictwa KWP i przekazywane pionowi finansowemu inwestora do wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy.

Wśród 10 oskarżonych znalazło się 8 ówczesnych funkcjonariuszy i pracowników Komedy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz dwie osoby powiązane ze spółką realizującą inwestycje.

Funkcjonariusze i pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji oskarżeni zostali o nadużycie udzielonych im uprawnień i niedopełnienie ciążących na nich obowiązków, poświadczanie nieprawdy w dokumentacji realizowanych inwestycji, co skutkowało wyrządzeniem Skarbowi Państwa - Komedzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach znacznej szkody majątkowej.

Przedstawicieli firmy wykonującej prace budowlane oskarżono o poświadczenie nieprawdy w dokumentacji związanej z pracami budowlanymi, skutkujące znaczną szkodą majątkową w mieniu Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.