• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Akt oskarżenia przeciwko osobie oskarżonej o uszczuplanie należności skarbowych

          W czerwcu 2019r. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Rejonowego w Zawierciu akt oskarżenia w sprawie o sygn. RP II Ds. 9.2019 przeciwko E.B., która działając w 2014r. i 2015r. wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, zajmując się prowadzeniem spraw firmy uszczupliła należności publicznoprawne Skarbu Państwa w łącznej wysokości 15.720,00 złotych w ten sposób, że posłużyła się nierzetelnymi, zakupionymi na portalu sprzedamkoszty.pl fakturami do rozliczenia podatku VAT dotyczącymi kupna - sprzedaży towarów i usług, pozorując nabycie fikcyjnych towarów i usług od podmiotu gospodarczego, podczas gdy w rzeczywistości wskazane w fakturach transakcje nie miały miejsca, a faktury zostały ujęte w ewidencjach bezpodstawnie odliczając podatek należny z tytułu sprzedaży krajowej, podatkiem naliczonym wynikającym z fikcyjnych transakcji, w wyniku czego doprowadziła do uszczuplenia podatku od towarów i usług w kwocie nie mniejszej niż 15.720,00 złotych.  Nadto oskarżona posługiwała się poświadczającymi nieprawdę fakturami do rozliczenia podatku VAT dotyczącymi kupna - sprzedaży towarów i usług, podczas gdy w rzeczywistości wskazane w fakturach transakcje nie miały miejsca, dopuszczając do podawania nierzetelnych danych w księgach rachunkowych, ujęcia wymienionych faktury w ewidencjach - rejestrach zakupów oraz rejestrach VAT w firmie, przez co doprowadziła do wystawienia i złożenia poświadczających nieprawdę deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, w których poświadczyła nieprawdę, bezpodstawnie odliczając podatek należny z tytułu sprzedaży krajowej, podatkiem naliczonym wynikającym z fikcyjnych transakcji.

          W toku śledztwa ustalono, że oskarżona prowadziła działalność gospodarczą wspólnie z inną osobą. W firmie zajmowała się sprawami związanymi z prowadzeniem księgowości i finansów. W związku z tym wyszukała w Internecie rzekomego kontrahenta, z którym prowadziła korespondencję, odbierała faktury, umowy wystawiane w imieniu tej spółki.  W celu obniżenia należnego podatku VAT w swojej firmie oskarżona kontaktowała się za pośrednictwem poczty elektronicznej z osobą (kontrahentem), która oferowała możliwości wystawienia fikcyjnych faktur VAT na konkretne kwoty. Nabywane faktury i inne dokumenty potwierdzające rzekome transakcje między firmami były jednocześnie antydatowane. Jak wynika z prowadzonej korespondencji, w rzeczywistości usługi ujęte w nabywanych fakturach nie były świadczone przez wskazany tam podmiot gospodarczy na rzecz firmy oskarżonej. Za przekazane faktury E. B. uiściła prowizję w wysokości 3.500,00 złotych, stanowiącą część podatku VAT wynikającego z wystawianych faktur.