• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

9 osób usłyszało zarzuty utrudniania przetargu publicznego ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W dniu 25 czerwca 2019r., na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Katowicach dokonali zatrzymania 9 osób, w tym 2 pracowników Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Wrocławiu. Pozostała siódemka to pracownicy Kapsch CarrierCom sp. z o.o. i podmiotów z nią współpracujących.

Czynności te przeprowadzono w związku z prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu postępowaniem przygotowawczym o sygn. RP I Ds. 1.2018 dotyczącym utrudniania przetargu publicznego ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod nazwą  „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”. 

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu w celu osiągniecia korzyści majątkowej przez Konsorcjum Kapsch ( w skład którego wchodziły 4 podmioty) utrudnienia przetargu publicznego ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz usiłowania doprowadzenia spółki akcyjnej PK PKL S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad miliarda złotych, która stanowiła różnicę pomiędzy ofertą konsorcjum KAPSCH a ofertą złożoną przez inny podmiot stawający do przetargu, jak również usiłowali doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie prawie 3 miliardów złotych inny podmiot uczestniczący w przetargu. Wymieniona kwota stanowiła zapłatę za ewentualne zrealizowanie kontraktu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie, tj. o czyny z art. 305 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. 

Mechanizm działania podejrzanych polegał na sporządzeniu przez pracowników Konsorcjum Kapsch i osoby z nimi powiązane nierzetelnych opracowań dot. planowania radiowego zawartego w ofercie innego oferenta złożonej w postępowaniu przetargowym oraz nadania im pozoru sporządzenia ich przez Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Wrocławiu. Opinie te zostały przedstawione w toku rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą w celu wprowadzenia jej w błąd zarówno co do wniosków opracowań, jak i co do ich autorstwa. Podejmowane przez podejrzanych działania w konsekwencji zmierzały do uzyskania korzystnego dla Konsorcjum Kapsch orzeczenia nakazującego PKP PLK SA unieważnienie wyboru oferenta.

Podejrzanym nie udało się osiągnąć zamierzonego celu - tj. doprowadzenia  do unieważnienia czynności badania i oceny ofert, a w konsekwencji wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum Kapsch - ze względu na oddalenie przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez ten podmiot.

Informacje o zastosowanych wobec podejrzanych środkach zapobiegawczych zostaną przekazane w odrębnym komunikacie.